Big Skåpsläp med dörrar max lastvikt 2465 kg

  • Pris: 1495:- / dygn fria mil 3900:- / 3 dygn
  • Platser: 0
  • Körkort: ** B* ** ** eller ** BE ** ** beroende på dragbilens vikt

Skåpsläp med dörrar bak.

Lastutrymmets längd: 3,58 meter

Släpets tjänstevikt (släpets vikt utan last) 1035 kg.

Maximal tillåten lastvikt 2465 kg.

Totalvikt 3500 kg.

OBS!

Beräkningsexempel gällande tillåten lastvikt:

Om Ert fordon enligt fordonets registreringsbevis t.ex.

har maximal tillåten släpvagnsvikt 1600 kg så får Ni lasta

maximalt 565 kg (1600 - 1035 kg = 565 kg).